SpaceTech - Activități

WiSAT - Wireless Communication Bus for Satellite Applications

Control Data System SRL

Obiectivul proiectului – Wireless Communication Bus for Satellite Applications – faza 3 (WiSAT-3) este de a dezvolta o unitate de interfață wireless SpW-la-UWB, model calificat tehnic (EQM) conceput pentru a implementa conexiuni wireless UWB intra-spațiale. Unitatea wireless SpW-la-UWB EQM construită va avea un nivel de dezvoltare tehnologic de TRL 6. Proiectul WiSAT-3 își propune să continue activitățile stabilite inițial în cadrul proiectului WiSAT-1, realizat de Control Data System S.R.L. (CDS) în parteneriat cu GMV Innovating Solutions S.R.L. (GMV-ROM) și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), în cadrul schemei de stimulare a industriei românești AO / 1-7557 / 13 / NL / SC (2014-2015) și ulterior dezvoltate în cadrul proiectului WiSAT-2 realizat de Control Data System S.R.L în colaborare cu German Aerospace Center (DLR), în cadrul schemei de stimulare a industriei românești AO / 1-8545 / 16 / NL / CBi (2017-2018). WiSAT-Faza 1 și WiSAT-Faza 2 menționate anterior au fost coordonate de CDS, iar rezultatele lor au fost livrate cu succes la ESA.

Proiectele WiSAT, au investigat (WiSAT-1) și au demonstrat (WiSAT-2) fezabilitatea utilizării comunicării wireless Ultra-wideband (UWB) în locul, în completarea sau extinderea sistemelor de transfer de date prin cablu, reducând astfel atât masa totală a navei spațiale cât și efortul depus activităților de asamblare, integrare și testare (AIT) îmbunătățind, în același timp, flexibilitatea proiectării și sarcinile de reproiectare tardivă.

Cerințele care au dus la crearea sistemului WiSAT au fost derivate din DLR Satellite Euglena și misiunea Combined Regenerative Organic Food Production in Space (Eu:CROPIS) lansată de Space-X la bordul Falcon 9, pe 3 decembrie 2018. Pe baza cerințelor misiunii DLR Eu: CROPIS cu privire la comunicațiile wireless intra-spațiale, a fost implementată o rețea intra-spațială de două segmente. În această schemă, rețeaua wireless a navei spațiale înlocuiește punct la punct firele de comunicatii (SpW) dintre Unitatea de Comandă și Gestionare a Datelor (CDHU) și Unitatea de Manevrare a Datelor Încărcate (PDHU), iar rețeaua wireless de încărcare înlocuiește serialul punct-la- legături multiple între PDHU și senzorii științifici. Lucrarea a constat în crearea de prototipuri adecvate specifice unor gateway-uri și noduri wireless pentru a manevra în mod corespunzător datele SpW prin legătură PDHU-la-CDHU și datele senzorilor prin legături PDHU-la-senzor. Fiecare prototip WiSAT folosește o interfață wireless UWB pentru transmisia de date pe frecvență radio și o interfață dedicată pentru asigurarea conectivități cu dispozitivul de bord corespunzător. Gateway-urile și nodurile UWB dezvoltate folosesc nodul VN360 UWB proiectat de CDS pentru a furniza front-end-ul RF adecvat. Toate soluțiile WiSAT funcționează după un protocol personalizat ISA100.11a cu un depozit de comunicații IEEE 802.15.4UWB PHY.